ပွဲစဉ်

ကြည့်ရှု့သူ ရေးသားသူ ပို့စ်တင်ချိန်
EVENT FANPAGE - GAME အကြံပြုချက်များပေးပို့ခြင်းဖြင့် 200,000 CHIPS အကန့်အသတ်မရှိ 80 Admin 25-05-2021
50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်း စလော့ DIAMOND ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (26/05-01/06) 42 Admin 25-05-2021
24/05/2020 တွင် JACKPOT ကစားသမားများအတွက်ဂုဏ်ပြုပွဲ 22 Admin 25-05-2021
EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 16/5 မှ 18/5 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 32 Admin 22-05-2021
၁။ ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ကစားရန် - 20.000.000 CHIPS များကိုအနိုင်ရမည် ။ 7:30 PM 22/05 37 Admin 22-05-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း... 39 Admin 21-05-2021
ရွှေတူးဖော်ရေးပြိုင်ပွဲ ပွဲစဥ်ဆုချီးမြှင့်မှု 2021 - အခမဲ့ကစားပြီး - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရယူပါ 19/05 39 Admin 20-05-2021
Teang Len ပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရရှိမှု 20/05 20 Admin 20-05-2021
EUREKA REELS - 10,000,000 CHIPS ထိပ်သီးဆုရပွဲစဥ် 16/5 - 18/5 26 Admin 19-05-2021
ရွှေတူးဖော်ရေးပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားပြီး - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ယူလိုက်ပါ 19/05 30 Admin 18-05-2021
20/05 - 26/05 တွင် 50,000,000 CHIPS ရရှိမည့် ငါးပစ်ဂိမ်းမှ မာစတာဂျက်ပေါ့ထ်အလှည့်ပစ်ခြင်း 32 Admin 18-05-2021
EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 16/5 မှ 18/5 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 79 Admin 15-05-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 25.000.000 CHIPS ရရှိစေမည့် Immortal Ankylosaurus ကိုအနိုင်ရရန် ထိပ်တန်း DINO KING... 31 Admin 13-05-2021
ရွှေတူးဖော်ရေးပြိုင်ပွဲ ပွဲစဥ်ဆုချီးမြှင့်မှု 2021 - အခမဲ့ကစားပြီး - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရယူပါ 12/05 39 Admin 13-05-2021
Teang Len ပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရရှိမှု 13/05 63 Admin 13-05-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်း စလော့ DIAMOND ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 05/05-11/05 34 Admin 12-05-2021
50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 13/05 - 19/05 38 Admin 12-05-2021
ရွှေတူးဖော်ရေးပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားပြီး - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ယူလိုက်ပါ 25 Admin 11-05-2021
EUREKA REELS - 10,000,000 CHIPS ထိပ်သီးဆုရပွဲစဥ် 8/5 - 10/5 32 Admin 11-05-2021
ရွှေရောင်အချိန်အတွက်GOLD MINER Game ကစားသမားဆု 16:00-23:00 ၀၀ 09/05 35 Admin 10-05-2021