အကျဉ်းချုပ်_ဆုလာဘ်

ကြည့်ရှု့သူ ရေးသားသူ ပို့စ်တင်ချိန်
icon-new ဆုပေးခြင်း ဘော့စ် အနိုင်ရခြင်း PHOENIX AWAKENING - ချပ်စ် 9,000,000 ရယူပါ 20/02 - 22/02 1 Admin 23-02-2024
icon-new SUPER COLOR GAME ထိပ်တန်းယှဉ်ပြိုင်မှု- 30.000.000 CHIPS ရယူပါ 20/02 - 22/02 အထိ 4 Admin 23-02-2024
icon-new ၂။ “ Teang Len ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရမည် ” ပွဲကို ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း။ 22/02 0 Admin 23-02-2024
icon-new SHEEP WAR ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - ကစားရန် အခမဲ့ - 10.000.000 CHIPS အနိုင်ရယူပါ 21/02 ည 8နာရီ 3 Admin 23-02-2024
SES-KU ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 60.000.000 CHIPS ယခုပဲရယူပါ 17/02 မှ 19/02 အထိ 9 Admin 20-02-2024
ယခုပဲငွေသွင်းပါ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 74,000,000 CHIPS ရယူပါ - 17/02 မှ 19/02 4 Admin 20-02-2024
အခမဲ့ကစားမှုအတွက် Phoenix Tournament ပွဲစဉ်ကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 25,000,000 CHIPS အထိအနိုင်ရယူပါ 17/02 8 Admin 19-02-2024
အခမဲ့ကစားရန်အတွက် ဘူကြီးပြိုင်ပွဲ ဆုပေးခြင်းပွဲစဉ်- 15,000,000 CHIPS အထိ အနိုင်ရယူပါ။ ဟဲလို... 11 Admin 19-02-2024
ထိပ်တန်းအနိုင်ရ GOLD MEDAL ပြိုင်ပွဲဆုပေးခြင်း - 9,000,000 Chips ရယူပါ 02/02 - 04/02 7 Admin 19-02-2024
မာစတာအနိုင်ရ TEEN PATTI ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 35.000.000 CHIPS ကို ယခုရယူပါ ၊ နေ့စွဲ 14/02 မှ 16/02 အထိ 4 Admin 19-02-2024
ထိပ်တန်း ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 25.000.000 CHIPS ဆုချီးမြှင့်သည် 11/02 မှ 13/02 အထိ 8 Admin 16-02-2024
ဆုချီးမြှင့်ခြင်း။ BIG SMALL ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲ – 60.000.000 CHIPS ယခုပဲရယူလိုက်ပါ  11/02 မှ 13/02 အထိ 8 Admin 16-02-2024
၂။ “ Teang Len ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရမည် ” ပွဲကို ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း။ 15/02 7 Admin 16-02-2024
SHEEP WAR ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - ကစားရန် အခမဲ့ - 10.000.000 CHIPS အနိုင်ရယူပါ 14/02 ည 8နာရီ 8 Admin 16-02-2024
ဆုပေးခြင်း ဘော့စ် အနိုင်ရခြင်း PHOENIX AWAKENING - ချပ်စ် 9,000,000 ရယူပါ 08/02 - 10/02 31 Admin 12-02-2024
SUPER COLOR GAME ထိပ်တန်းယှဉ်ပြိုင်မှု- 30.000.000 CHIPS ရယူပါ 08/02 - 10/02 အထိ 28 Admin 12-02-2024
အခမဲ့ကစားမှုအတွက် Phoenix Tournament ပွဲစဉ်ကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 25,000,000 CHIPS အထိအနိုင်ရယူပါ 10/02 7 Admin 12-02-2024
အခမဲ့ကစားရန်အတွက် ဘူကြီးပြိုင်ပွဲ ဆုပေးခြင်းပွဲစဉ်- 15,000,000 CHIPS အထိ အနိုင်ရယူပါ။ ဟဲလို... 5 Admin 12-02-2024
SES-KU ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 60.000.000 CHIPS ယခုပဲရယူပါ 05/02 မှ 07/02 အထိ 8 Admin 09-02-2024
ယခုပဲငွေသွင်းပါ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 74,000,000 CHIPS ရယူပါ - 05/02 မှ 07/02 6 Admin 09-02-2024