ပွဲစဉ်

ကြည့်ရှု့သူ ရေးသားသူ ပို့စ်တင်ချိန်
CHIPS လောင်းကြေး ပစ်ခြင်း - အမိုက်စားအာလူး 28/08 - 30/08 91 Admin 27-08-2021
30.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 27/08 - 29/08 98 Admin 26-08-2021
30.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်း စလော့ DIAMOND ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (27/08-29/08) 157 Admin 26-08-2021
ပွဲစဉ်အတွက် JUNGLE WILD ကစားပြီး - ထိပ်တန်းအနိုင်ရ - 10,000,000 CHIPS များကိုလက်ခံရရှိမည် 22/08 - 24/08 107 Admin 25-08-2021
ပွဲစဉ်အတွက် 50,000,000 CHIPS ရရှိရန် MASTER WIN JACKPOT ငါးပစ်ဂိမ်းး ( 18/08 - 24/08 ) 89 Admin 25-08-2021
Teang Len ပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရရှိမှု 26/08 71 Admin 25-08-2021
30.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 24/08 - 26/08 155 Admin 23-08-2021
30.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်း စလော့ DIAMOND ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (24/08-26/08) 121 Admin 23-08-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - CHIPS 20.000.000 WIN 21/08 95 Admin 23-08-2021
သြဂုတ်လအတွက် VIP ချီးမြှင့်ခြင်း 109 Admin 23-08-2021
၂။ “ Teang Len ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရမည် ” ပွဲကို ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း။ 19/08 186 Admin 20-08-2021
JUNGLE WILD ကစားပြီး - ထိပ်တန်းအနိုင်ရ - 10,000,000 CHIPS များကိုလက်ခံရရှိမည် 22/08 - 28/08 130 Admin 20-08-2021
၁။ ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ကစားရန် - 20.000.000 CHIPS များကိုအနိုင်ရမည် ။ 7:30 PM 21/08 117 Admin 20-08-2021
Teang Len ပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရရှိမှု 19/08 103 Admin 19-08-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 11/08 -... 155 Admin 18-08-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 15/08 မှ 17/08 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 96 Admin 18-08-2021
50,000,000 CHIPS ရရှိရန် MASTER WIN JACKPOT ငါးပစ်ဂိမ်းး ( 18/08 - 24/08 ) 150 Admin 17-08-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - CHIPS 20.000.000 WIN 14/08 151 Admin 16-08-2021
EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 15/08 မှ 17/08 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 199 Admin 14-08-2021
ပွဲစဉ်အတွက် CHIPS လောင်းကြေး ပစ်ခြင်း - အမိုက်စားအာလူး 10/08 - 12/08 153 Admin 13-08-2021