ပွဲစဉ်

ကြည့်ရှု့သူ ရေးသားသူ ပို့စ်တင်ချိန်
၂။ “ Teang Len ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရမည် ” ပွဲကို ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း။ 29/07 116 Admin 30-07-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - Gold Miner ပွဲစဥ် - ထိပ်ဆုံးအင်းဆက်ပိုးလေးများဖမ်းခြင်း - Chips 10,000,000 လက်ခံရရှိမည် (26-28/07) 94 Admin 30-07-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 21/07 -... 144 Admin 28-07-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 25/07 မှ 27/07 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 114 Admin 28-07-2021
50,000,000 CHIPS ရရှိရန် MASTER WIN JACKPOT ငါးပစ်ဂိမ်းး ( 28/07 - 04/08 ) 248 Admin 28-07-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - CHIPS 20.000.000 WIN 24/07 162 Admin 26-07-2021
Gold Miner ပွဲစဥ် - ထိပ်ဆုံးအင်းဆက်ပိုးလေးများဖမ်းခြင်း - Chips 10,000,000 လက်ခံရရှိမည် (26-28/07) 232 Admin 25-07-2021
၂။ “ Teang Len ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရမည် ” ပွဲကို ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း။ 22/07 147 Admin 23-07-2021
၁။ ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ကစားရန် - 20.000.000 CHIPS များကိုအနိုင်ရမည် ။ 7:30 PM 24/07 153 Admin 23-07-2021
EUREKA REELS ဂိမ်းအသစ် - 25/07 မှ 27/07 အထိ 10.000.000 CHIPS များရရန 161 Admin 23-07-2021
ဇူလိုင်လအတွက် VIP ချီးမြှင့်ခြင်း 149 Admin 22-07-2021
ပွဲစဉ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း 50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်း စလော့ DIAMOND ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 14/07-20/07 157 Admin 21-07-2021
Teang Len ပြိုင်ပွဲ 2021 - အခမဲ့ကစားရန် - 18.000.000 CHIPS အနိုင်ရရှိမှု 22/07 102 Admin 21-07-2021
Gold Miner ပွဲအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 16 -17/07 တွင် 1,000,000 CHIPS ကိုလက်ခံရရှိပါသည် 115 Admin 20-07-2021
50.000.000 CHIPS လက်ခံရရှိရန် ထိပ်တန်းချက်ချင်းအနိုင်ရ TEANG LEN ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း 21/07 - 27/07 136 Admin 20-07-2021
မိုက် မိုက် မိုက် - LIve 777 မှာ တစ်ဉီးချင်းဆော့ကစား နိုင်သော ငါးဖမ်းဂိမ်း 503 Admin 19-07-2021
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - CHIPS 20.000.000 WIN 17/07 106 Admin 19-07-2021
မိုက် မိုက် မိုက် - LIve 777 မှာ တစ်ဉီးချင်းဆော့ကစား နိုင်သော ငါးဖမ်းဂိမ်း 256 Admin 17-07-2021
၁။ ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ကစားရန် - 20.000.000 CHIPS များကိုအနိုင်ရမည် ။ 7:30 PM 17/07 137 Admin 16-07-2021
Gold Miner ပွဲအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း - 15/07 တွင် 1,000,000 CHIPS ကိုလက်ခံရရှိပါသည် 173 Admin 16-07-2021