ပွဲစဉ်

ကြည့်ရှု့သူ ရေးသားသူ ပို့စ်တင်ချိန်
အပြာရောင် နဂါးအမဲလိုက်သူ 9,000,000 CHIP$ နှင့်အတူ ယခုပဲ အနိုင်ယူပါ။ 03/01 - 05/01 409 Admin 02-01-2023
THE WITCHER - 9,000,000 ချစ်ပ် ကို ချက်ချင်းရယူပါ။ 03/01 - 05/01 50 Admin 02-01-2023
BOXING CHAMPION- အနိုင်မှတ်များအားလုံးရောက်ရှိသောအခါ 168.000 CHIPS ကိုရယူပါ 03/01 - 05/01 43 Admin 02-01-2023
SPEEDY PIGGY - အနိုင်မှတ်များအားလုံးရောက်ရှိသောအခါ 168.000 CHIPS ကိုရယူပါ 03/01 - 05/01 45 Admin 02-01-2023
MYSTERY OF INCA - အနိုင်မှတ်များအားလုံးရောက်ရှိသောအခါ 168.000 CHIPS ကိုရယူပါ 03/01 - 05/01 44 Admin 02-01-2023
၂။ ဆုလာဘ် အစီအစဉ် - ငါးပစ်ပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကစားရန် - CHIPS 20.000.000 WIN 31/12/2022 59 Admin 02-01-2023
ကျူးဂုဏ်ပြုခြင်း ဒီဇင်ဘာလ 2022 448 Admin 01-01-2023
MANIAC GOLD - အနိုင်မှတ်များအားလုံးရောက်ရှိသောအခါ 68.000 CHIPS ကိုရယူပါ 25/03 - 27/03 18 Admin 24-12-2022